Historia

Det som idag är staden Stockholm började troligtvis anläggas redan under 1180-talet. Men det var inte förr ens 1252 som staden ansågs vara rundad även fast staden då redan byggts upp under en väldigt lång tid.

Genom riksrådets privilegiebrev som skickades till Stockholm 1436 så fick Stockholm olika stadsprivilegier. Dessa privilegier och detta brev brukar ofta anses som en referens till Stockholms roll som huvudstad.

Under stormaktstiden i Sverige inleddes den första organiserade stadsplaneringen och staden expanderade. Nu kom både nuvarande Norrmalm och Södermalm till. Under slottsbranden som ägde rum på Slottet Tre Kronor under 1697 så brann hela slottet ner. Där efter byggdes ett nytt slott upp på samma plats i staden. Staden utvecklades nu ständigt och antalet invånare ökade allt som tiden gick. Stockholm kom till att bli en industristad. Landets ledande industristad till och med.historia i Stockholm

Mellan 1771 – 1792 så var staden med om ett kulturellt uppsving. Det var under Gustav III:s tid och nu grundades både Konstakademin och den Kungliga Operan tillkom.

Nu började en väldigt jobbig tid i staden med trångboddhet och svält. Första delen av 1800-talet var verkligen ingen dans på rosor utan var en väldigt jobbig tid för många. Det var väldigt fattigt i staden och hygienen var inte den bästa vilket ledde till väldigt mycket sjukdomar. Men det kom till att bli bättre. Under industrialiseringen under 1860-1870 så skedde där stora förändringar i staden och invånarantalet ökade väldigt drastiskt och Stockholm började nu bli en väldigt stor stad.

Nya utbyggningar av staden sker nu titt som tätt och de första gasverken, järnvägarna, elektricitetsverken och vattenverken kom in i stadsmiljö. Staden klarade under 1900-talet sig undan två världskrig och fortsatte efter det att växa. I maj år 1945 så påbörjades nämligen ett av landets och stadens allra största projekt som kallades Norrmalmsregleringen som skulle omvandla hela nedre Norrmalm till en alldeles ny stadsdel som kom till att bli det som idag är Stockholms city.